Doradztwo

Katalog praw własności intelektualnej jest bardzo szeroki. Obejmuje między innymi: patenty, prawa z rejestracji wzorów użytkowych, prawa z rejestracji wzorów przemysłowych, prawa ochronne na znaki towarowe, prawa autorskie, prawa dotyczące baz danych, know-how, prawa z pierwszeństwa, projekty racjonalizatorskie, itd.

Zastanawiasz się jak chronić swój pomysł?

Napisz do nas na adres:

kancelaria@ip.land

Mamy wiele lat doświadczenia we współpracy z przedsiębiorcami!

Zarówno prowadzącymi działalność jednoosobową, spółkę cywilną czy spółkę prawa handlowego. Od wielu lat współpracujemy także z Twórcami, Autorami i Uprawnionymi. Pomagamy w opracowaniu strategii optymalnej ochrony praw własności intelektualnej. Doradzamy naszym Klientom jak chronić kapitał intelektualny i własność przemysłową, jak chronić się przed roszczeniami osób trzecich, jakie działania są możliwe i jakie działania są korzystne z punktu widzenia interesów naszych Partnerów i Klientów. Zawsze dążymy do tego, by szybko i skutecznie rozwiązywać problemy naszych klientów. Jesteśmy przy tym twórczy i pragmatyczni.

Doradzamy w sprawach własności intelektualnej początkującym twórcom, już na etapie wykluwania się pomysłu na wynalazek, produkt, czy usługę.

Czerpiąc z wieloletniego, bogatego doświadczenia tworzymy strategię, wskazujemy możliwe działania i ostrzegamy przed potencjalnymi zagrożeniami.

 1. Pomagamy w podjęciu decyzji o nawiązaniu współpracy z inwestorami i wypracowaniu jej zasad
 2. Podpowiadamy, nie tylko jak przekształcić pomysł, koncepcję czy projekt w prawo własności intelektualnej, ale także jak wprowadzić na rynek produkt lub usługę
 3. Wyjaśniamy, na czym polega różnica między przeniesieniem praw, a udzieleniem licencji, jakie są konsekwencje udzielenia licencji wyłącznej i licencji niewyłącznej. Informujemy, jak długo można chronić swoją własność intelektualną i jak ten okres wydłużać
 4. Wskazujemy optymalne sposoby ochrony własności intelektualnej, podpowiadamy, jak można korzystać z posiadanych praw i jak ich bronić

Mamy także doświadczenie we współpracy z doświadczonymi przedsiębiorstwami.

Część z nich poszukuje sposobów ochrony kapitału intelektualnego wypracowanego na przestrzeni lat, część tworzy standardy zarządzania własnością intelektualną, a niektórzy zmagają się ze sporami i dążą do zminimalizowania ryzyka odpowiedzialności prawnej

Na zlecenie naszych Klientów:

 • Opracowujemy analizy, opinie i strategie
 • Przygotowujemy wzory umów i regulaminy
 • Analizujemy rejestry praw ochronnych i praw z rejestracji.
 • Przygotowujemy rekomendacje co do form ochrony własności intelektualnej i obszaru, na którym warto jest uzyskać prawa wyłączne
 • Monitorujemy zgłoszenia dokonywane przez innych przedsiębiorców rynek, żeby zapewnić pełną i skuteczną ochronę własności intelektualnej naszych Klientów.

Od lat występujemy także w sporach:

 • sądowych o naruszenie praw własności intelektualnej
 • cywilnych i gospodarczych przed sądami okręgowymi, sądami apelacyjnymi, Sądem Najwyższym
 • a także postępowaniach toczących się przed Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oraz przed sądami administracyjnymi.

Zachęcamy także do zapoznania się z dostępnymi na naszej stronie informacjami o prawach własności intelektualnej i sposobach ich ochrony: