Ochrona wzorów przemysłowych

Design i rozmaite przejawy projektowania oraz sztuki użytkowej mogą być chronione jako wzory przemysłowe. Rejestracja wzoru użytkowego w polskim Urzędzie Patentowym albo Urzędzie Unii Europejskiej do spraw Własności Intelektualnej (EUIPO) pozwala na ochronę wyglądu produktów, w tym także ich części i opakowań. Jako wzór przemysłowy mogą być zarejestrowane na przykład: projekt architektoniczny, część samochodowa, pierścionek, mebel, butelka, deseń tkaniny, projekt strony internetowej albo ikonka.

Chciałabyś/Chciałbyś zarejestrować wzór premysłowy?

Napisz do nas na adres:

kancelaria@ip.land

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w rejestracji polskich i wspólnotowych wzorów przemysłowych.

Od lat reprezentujemy naszych Klientów także w sprawach o unieważnienie i stwierdzenie wygaśnięcia wzoru przemysłowego oraz w sporach o naruszenie praw z rejestracji.

Wzór przemysłowy podlega rejestracji dla wybranych towarów lub usług.

Do określenia rodzaju towarów i usług, dla których wzór jest rejestrowany wykorzystywana jest klasyfikacja lokarneńska.

Prawo ochronne jest udzielane początkowo na 5 lat.

Przed upływem tego okresu możliwe jest przedłużenie ochrony (na kolejne 5 lat), ale wiąże się to z koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty. Okres ochrony wzoru przemysłowego może być wydłużany aż do 25 lat.

Rejestracja wzoru przemysłowego powoduje, że uprawniony...

ma monopol na produkcję, import, eksport, reklamę, promocje i sprzedaż produktów, których zewnętrzna postać jest taka, jak zastrzeżona wzorem.

Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego może kontrolować *:

 • wytwarzanie
 • import i eksport
 • obrót towarami

* (na obszarze, na którym wzór jest zarejestrowany)

Co w przypadku naruszenia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego?

Uprawniony może się domagać między innymi zaniechania naruszeń, naprawienia szkody i wydania korzyści uzyskanych w związku z obrotem produktami naruszającymi prawo z rejestracji wzoru przemysłowego.

Tutaj odnajdziesz informacje o tym, jak przebiega postępowanie w przypadku naruszenia praw do zarejestrowanego wzoru przemysłowego

Spory i postępowania sądowe

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, tak jak każdy inny składnik majątkowy, może być przedmiotem obrotu handlowego. Może być sprzedane, dzierżawione, pożyczone, licencjonowane, może stanowić wkład do spółki czy zabezpieczenie roszczeń.

Doradzamy naszym Klientom, w jaki sposób korzystać z własności intelektualnej. Więcej informacji odnajdziesz tutaj:

Doradztwo

Jeżeli chcesz uzyskać informacje o przebiegu postępowania, kosztach i opłatach, dokumentach niezbędnych do rejestracji wzoru przemysłowego (designu)

Napisz do nas na adres:

kancelaria@ip.land

Przed zgłoszeniem wzoru przemysłowego sprawdzamy polskie, unijne i międzynarodowe bazy danych.

 1. Sprawdzamy, czy taki sam albo podobny wzór przemysłowy nie został już zarejestrowany na rzecz innego podmiotu.
 2. Kolejny krok to przygotowanie projektu wniosku o udzielenie prawa z rejestracji wzoru. Wymaga to między innymi opracowania rysunków prezentujących wzór i określenia właściwej kategorii wytworów.
 3. Przygotowując wniosek, analizujemy na czym polega działalność wnioskodawcy i poszukujemy możliwości najszerszej ochrony. Analizujemy także ofertę konkurentów. Przed złożeniem wniosku o rejestrację wzoru przemysłowego konieczne jest także udzielenie pełnomocnictwa.
 4. Wskazujemy optymalne sposoby ochrony własności intelektualnej, podpowiadamy, jak można korzystać z posiadanych praw i jak ich bronić.

Gdzie zarejestrować wzór przemysłowy i ile to kosztuje?

W zależności od tego, czy wzór przemysłowy będzie rejestrowany w polskim Urzędzie Patentowym czy w Urzędzie do spraw Własności Intelektualnej (EUIPO), koszty i opłaty mogą się różnić. Przykładowo można podać, że według aktualnie obowiązujących przepisów w przypadku zgłoszenia wzoru przemysłowego do rejestracji w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej należy uiścić:

Opłaty według aktualnie obowiązujących przepisów w przypadku zgłoszenia wzoru przemysłowego do rejestracji w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej.

Opłaty w przypadku jeżeli zgłoszenie kierowane jest do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), w celu uzyskania ochrony na obszarze Unii Europejskiej i pozostałych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Opłata od wniosku o rejestrację wzoru

300 PLN

230 EU

za drugą klasę towarową

115 EU

za wzory od drugiego do dziesiątego

50 EU

za każdy kolejny wzór

Opłata za 5-letni okres ochorny

150 PLN

(uiszczana po udzieleniu prawa)

-

Opłata za przedłużenie i ochronę od 6 do 10 roku

250 PLN

90 EU

Opłata za publikację informacji o rejestracji wzoru

70 PLN

(uiszczana po udzieleniu prawa)

120 EU

za publikację pierwszego wzoru

60 EU

za wzory od drugiego do dziesiątego

30 EU

za każdy kolejny wzór

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

17 PLN

za każdy wniosek

Do powyższych należności należy doliczyć wynagrodzenie za usługi prawno - rzecznikowskie obejmujące:

 • Kwerendę i analizę rejestrów wzorów przemysłowych Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej oraz Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej,
 • Analizę przesłanek rejestracji wzoru przemysłowego
 • Przygotowanie i złożenie wniosku o rejestrację wzoru przemysłowego.

Koszty pomocy przy rejestracji są ustalane indywidualnie, wynagrodzenie wynosi

od 1500 zł netto.

Gdzie zarejestrować wzór przemysłowy i ile to kosztuje?

W zależności od tego, czy wzór przemysłowy będzie rejestrowany w polskim Urzędzie Patentowym czy w Urzędzie do spraw Własności Intelektualnej (EUIPO), koszty i opłaty mogą się różnić. Przykładowo można podać, że według aktualnie obowiązujących przepisów w przypadku zgłoszenia wzoru przemysłowego do rejestracji w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej należy uiścić:

Opłaty według aktualnie obowiązujących przepisów w przypadku zgłoszenia wzoru przemysłowego do rejestracji w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej.

Opłata od wniosku o rejestrację wzoru

300 PLN

Opłata za 5-letni okres ochorny

150 PLN

(uiszczana po udzieleniu prawa)

Opłata za przedłużenie i ochronę od 6 do 10 roku

250 PLN

Opłata za publikację informacji o rejestracji wzoru

70 PLN

(uiszczana po udzieleniu prawa)

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

17 PLN

za każdy wniosek

Opłaty w przypadku jeżeli zgłoszenie kierowane jest do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), w celu uzyskania ochrony na obszarze Unii Europejskiej i pozostałych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Opłata od wniosku o rejestrację wzoru

230 EU

za drugą klasę towarową

115 EU

za wzory od drugiego do dziesiątego

50 EU

za każdy kolejny wzór

Opłata za przedłużenie i ochronę od 6 do 10 roku

90 EU

Opłata za publikację informacji o rejestracji wzoru

120 EU

za publikację pierwszego wzoru

60 EU

za wzory od drugiego do dziesiątego

30 EU

za każdy kolejny wzór

Do powyższych należności należy doliczyć wynagrodzenie za usługi prawno - rzecznikowskie obejmujące:

 • Kwerendę i analizę rejestrów wzorów przemysłowych Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej oraz Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej,
 • Analizę przesłanek rejestracji wzoru przemysłowego
 • Przygotowanie i złożenie wniosku o rejestrację wzoru przemysłowego.

Koszty pomocy przy rejestracji są ustalane indywidualnie, wynagrodzenie wynosi

od 1500 zł netto.

Jeżeli

 • chciałabyś/chciałbyś chronić swój wzór przemysłowy
 • otrzymałaś/otrzymałeś pozew o naruszenie praw z rejestracji wzorów przemysłowych
 • chciałabyś/chciałbyś unieważnić zarejestrowany wzór

Skontaktuj się z nami:

kancelaria@ip.land